Diễn viên Đăng Chiêu

Giới Thiệu

Thông Tin Cơ Bản

  • ID: TAN0009
  • Năm sinh:
  • Chiều cao:
  • Kinh nghệm: 3 năm
  • Giới tính: Nữ
  • Độ tuổi: Từ 31 - 40 tuổi
  • Cân nặng:
  • Follow Fanpage:

Ưu Điểm - Kỹ Năng

  • Biết quay TVC - MV